Jedni zaczynają myśleć o formalnościach dopiero po narodzinach dziecka inni przed. Ja postanowiłam przygotować mężowi listę rzeczy jakie musimy załatwić po porodzie ponieważ głównie to on będzie je załatwiał a po porodzie nie będę miała głowy do szukania co, gdzie, kiedy…

 1. Zarejestrowanie dziecka u Urzędzie Stanu Cywilnego  – po narodzinach szpital przesyła do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia informację o narodzinach dziecka. Na rejestrację urodzenia dziecka mamy 21 dni od wystawienia karty urodzenia, którą sporządza szpital i w ciągu 3 dni przekazuje do USC.
  Jeżeli mieszamy w dużym mieście warto dowiedzieć się, do którego USC przesyła dane szpital. WAŻNE! Pamiętajmy o tych 21 dniach ponieważ gdy się spóźnimy o kierownik USC zarejestruje Twoje dziecko oraz wybierze dla niego imię, a tego chyba nikt nie chce! Zarejestrować dziecko może zarówno tata jak i mama ważne by mieć dowody obojga rodziców, można wziąć również akt ślubu.
  Podczas tej samej wizyty urzędnik powinien zgłosić dziecko by został wygenerowany mu numer PESEL a także zameldować dziecko. Co do meldunku, to nie trzeba tak jak kiedyś jeździć specjalnie do innego USC tam gdzie jesteśmy zameldowani, wszystko załatwiamy w jednym USC. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy zameldować dziecko na adres taty, mama musi napisać wniosek, że zgadza się na zameldowanie dziecka w miejscu meldunku ojca, w innym przypadku dziecko meldowane jest tam gdzie jego mama.
 2. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia – zgłoszenia takiego dokonujemy u pracodawcy, na zgłoszenie mamy 7 dni od momentu wydania nr PESEL dziecku
 3. Rejestracja dziecka w przychodni – po uzyskaniu nr PESEL oraz zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia, musimy zarejestrować je do przychodni.
 4. Odebranie dokumentów od ginekologa – by otrzymać Becikowe musimy otrzymać zaświadczenie od lekarz, że kobieta jest pod opieką ginekologa nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Nasz lekarz powiedział, że bez problemu wyda zaświadczenie mężowi, nie wiem jak jest w innych gabinetach więc warto o to spytać przed rozwiązaniem.
 5. Odebranie należności od ubezpieczyciela – jeżeli posiadamy dodatkowe ubezpieczenie i z tytułu narodzin dziecka możemy otrzymać jakieś pieniążki, zgłośmy ten fakt do ubezpieczyciela jak najszybciej.
 6. BECIKOWE – po becikowe zgłosić możemy się do 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka. Jednorazową zapomogę dostaniemy gdy dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o becikowe?
  – ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu
  – ksero dowodu osobistego matki bądź ojca i oryginał do wglądu
  – zaświadczenie od lekarza o tym iż matka dziecka była pod opieką lekarza od najpóźniej 10 tygodnia ciąży
  – pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane
  – dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów z Urzędu Skarbowego
 7. KOSINIAKOWE – jeżeli jesteśmy studentami, osobami bezrobotnymi a także osobami pracujące na umowach o dzieło/zlecenie. Mamy 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Jeżeli taki wniosek złożymy w późniejszym terminie to świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia pisma, a więc wtedy stracimy te kilka miesięcy. Do wniosku musimy mieć również akt urodzenia dziecka.
 8. Urlop ojcowski – jest to 14 dni kalendarzowych – czyli wliczamy w to soboty, niedziele i święta – na wykorzystanie urlopu od tego roku mamy 24 miesiące, możemy wykorzystać go zarówno na raz 14 bądź 2 razy po 7 dni. Ojciec dziecka składa pisemny wniosek u pracodawcy o urlop ojcowski, do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka